Izvērtējot Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību darba rezultātus 2023. gadā, Rīgas Dzemdību nams guvis pozitīvu vērtējumu

15.01.2024 PDF

Informējot sabiedrību par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību paveikto 2023. gadā, kapitāldaļu turētājs īpaši uzteicis Rīgas Dzemdību nama korporatīvo pārvaldību.

Aizvadītā gada vasarā SIA “Rīgas Dzemdību nams” saņēma zelta kategoriju Ilgtspējas indeksā 2023,  kā arī Dažādības vadības Zelta balvu. Dzemdību nams ir arī pirmā veselības aprūpes iestāde valstī, kurai par starptautiskiem standartiem atbilstošu kukuļošanas apkarošanas pārvaldību piešķirts ISO sertifikāts.

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova: "Saņemtais novērtējums apliecina mūsu augstos standartus korporatīvās pārvaldības jomā un ir motivējošs faktors tālākai attīstībai.  Paldies visiem kolēģiem,  kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu katrs savā jomā Dzemdību namam palīdz augt un attīstīties visās būtiskākajās ilgtspējas jomās – vide, sociālā joma un sabiedrība, ekonomiskā stabilitāte un pārvaldība."

Show log