Rīgas Dzemdību nams - SUDRABA laureāts

22.06.2022 PDF

Pirmo reizi piedaloties uzņēmuma korporatīvās atbildības un ilgstspējas līmeņa izvērtēšanā pēc starptautiski atzītas metodoloģijas, Rīgas Dzemdību nams ieguvis augsto - SUDRABA kategoriju Ilgtspējas indeksa 2022 novērtējumā.

Atbilstība tika izvērtēta, analizējot uzņēmuma risku un procesu vadības principus dažādās ilgtspējas jomās - ietekmē uz vidi un vietējo kopienu, klientiem, sadarbības partneriem, kā arī ieguldījumu nozares attīstībā.

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova: “Lepojamies ar piešķirto augsto novērtējumu! Šāds nopietns, starptautiskiem standartiem atbilstošs izvērtējums ir lieliska iespēja identificēt pilnveidojamās jomas un paredzēt korektīvās darbības, lai sekmētu Dzemdību nama mūsdienīgu attīstību un ilgtspēju.”

 

Show log