Rīgas Dzemdību nams pievienojas iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”

29.03.2023 PDF

Dzemdību nams ir viens no pirmajiem desmit uzņēmumiem Latvijā, kas pievienojies biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” rosinātajai iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

Pievienojoties šai iniciatīvai, uzņēmums apņemas ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā.

Dzemdību nams viens no pirmajiem Latvijā ir uzsācis Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kas atbilst starptautiskam pretkorupcijas vadības standartam ISO 37001. Priekšdarbi starptautiskā sertifikāta saņemšanai veikti jau 2022. gadā.

ISO 37001 sertifikāts apliecina caurspīdīgu un godīgu uzņēmējdarbību, skaidri parādot klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrībai, ka organizācijā ir stingra nostāja pret kukuļošanu.

Show log