Iesniegums ar eParakstu

Lai mēs varētu izskatīt elektroniski nosūtītus iesniegumus, sūdzības, izrakstu vai izziņu pieprasījumus, proti, informāciju, kas skar personas datus, mums nepieciešams identificēt iesnieguma autoru. Tādēļ izskatām tikai tādus elektroniski iesūtītus iesniegumus, kas parakstīti ar drošu eParakstu. 

Iesniegumu, dokumentu un izziņu aprite notiek, izmantojot savstarpējai saziņai Dzemdību nama un privātpersonas oficiālo e-adresi vietnē portālā www.latvija.lv (nevis e-pastā!).

Informāciju par e-adreses izveidi, izmantojot esošu eParakstu eID kartē vai eParakstu mobile, skatiet ŠEIT 

Ja Jums ir izveidota privātpersonas oficiālā e-adrese, ir eParaksts (eID kartē vai eParaksts mobile) un Jūs vēlaties saņemt izziņu, izrakstu, kopiju u.c. informāciju no medicīniskās dokumentācijas vai iesniegt elektroniski parakstītu iesniegumu Dzemdību namam, to var iesniegt, sekojot saitei SIA "Rīgas Dzemdību nams" E-adrese

 

Informācija par Dzemdību nama arhīva materiāliem

Arhīvā dati saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 35.8.apakšpunktu tiek glabāti 40 gadus. Dokumentācija, kas senāka par 40 gadiem, tiek iznīcināta, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” prasībām un nav vairs pieejama. 

Arhīva tālrunis uzziņām: +371 67011256

Show log