Informācija par nomas objektu iznomāšanu

05.04.2024. Par telpu iznomāšanu ģimenes ārstu praksēm

07.12.2023. Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu ar SIA "Flower Bar"

06.09.2023. Par nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju

11.04.2023. Par nomas līguma pagarināšanu ar ģimenes ārstu praksēm

27.10.2022. Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA "Sanitex"

02.09.2022. Par nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju

02.08.2022. Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA "Karell"

12.07.2022. Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu SIA "Narvesen Baltija"

19.04.2022. Par telpu iznomāšanu ģimenes ārstu praksēm

09.09.2021. Par apakšnomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju

21.04.2021. Par telpu iznomāšanu ģimenes ārstu praksēm

11.01.2021. Par apakšnomas līguma dabības termiņa pagarināšanu SIA "Aker"

09.12.2020. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru

04.12.2020. Par apakšnomas līguma ar SIA "Flower Bar" darbības termiņa pagarināšanu

25.09.2020. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldību

10.08.2020. Par piekrišanas pieprasīšanu apakšnomas līguma slēgšanai ar SIA "Sanitex"

30.07.2020. Par vienošanās noslēgšanu ar apakšnomnieku SIA "Sanitex"

30.07.2020. Par apakšnomas līguma priekšlaicīgu izbeigšanu ar pašnodarbināto Vjačeslavu Skripņiku

27.04.2020. Komersantu (nomnieku) saraksts, kuri saņēmuši atbalstu – nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu un saskaņā ar Rīgas domes atlaišanas likuma 3. pantu, kā arī Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”

  1. SIA “ Narvesen Baltija”
  2. SIA “ Flower Bar”
  3.  SIA "Karell"

24.04.2020. Par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta ēkā Nr.3 1.stāvā, telpu Nr.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 un 9 Miera ielā 45, Rīgā apakšnomas līguma termiņa pagarinājumu.

16.03.2020 Par apakšnomas līguma darbības apturēšanu Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objektam 1.stāvā, ēkā Nr.1A, Miera ielā 45, Rīgā.

16.03.2020. Par apakšnomas līgumu darbības apturēšanu Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objektam 1.stāvā, ēkā Nr.1A, Miera ielā 45, Rīgā.

14.03.2020. Par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta 1.stāvā 103,2m² platībā ēkā Nr.1, Miera ielā 45, Rīgā nodošanu (iznomāšanu) apakšnomā, būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 024 2070 001

27.08.2019. Par apakšnomas tiesību piešķiršanu par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta 5.stāvā 19m² platībā ēkā Nr.1, Miera ielā 45, Rīgā.

29.07.2019. Par izmaiņām apakšnomas līgumā par Rīgas pašvaldības nekustāmā īpašuma objektu ēkā nr.1, Miera ielā 45, Rīgā

21.06.2019.Par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta 5.stāvā 57,40m² platībā ēkā Nr.1, Miera ielā 45, Rīgā nodošanu (iznomāšanu) apakšnomā.

31.05.2019. Par apakšnomas līguma darbības apturēšanu Rīgas pašvaldības nekustamajā īpašuma objekta 1.stāvā vestibilā 1m² platībā ēkā Nr.K-1, Miera ielā 45, Rīgā

29.04.2019. Par apakšnomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar SIA „Sadzīves pakalpojumi”

15.04.2019. Par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta1.stāvā 103,2m² platībā ēkā Nr.1, Miera ielā 45, Rīgā nodošanu (iznomāšanu) apakšnomā.

 

Show log