Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana (2018)

21.12.2017.

2017.gada 19.decembrī tika parakstīts projekta īstenošanas līgums par projekta Nr.9.3.2.0/17/I/012 “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams""  (turpmāk tekstā – projekts) īstenošanu.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Rīgas Dzemdību nams”, kas nodrošina neatliekamās palīdzības sniegšanu dzemdētājām, grūtniecēm, nedēļniecēm un jaundzimušajiem.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:

  1. Informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros plānots popularizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu Dzemdību nama infrastruktūras attīstībā, izvietojot informācijas stendu un informācijas plāksni projekta aktivitāšu īstenošanas vietā.
  2. Infrastruktūras attīstības pasākumi:

2.1.        Būvdarbi:

2.1.1.    Dzemdību telpu izveide - bijušo operācijas zāļu pārbūve, izveidojot dzemdību palīdzības sniegšanai paredzētas telpas, tādējādi nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanas procesam un personāla darbam;

2.1.2.    Evakuācijas kāpņu atjaunošanas darbi - atjaunošanas darbi īstenojot interjera tehniskos uzlabojumus, uzlabojot pieejamību un nodrošinot drošu pacientu un personāla pārvietošanu ārkārtas situācijās;

2.1.3.    Grūtniecības patoloģijas un pirmsdzemdību aprūpes nodaļas telpu atjaunošanas darbi- pašreizējo palātu un darba telpu atjaunošanas darbi īstenojot interjera tehniskos uzlabojumus grūtnieču aprūpes un pirmsdzemdību palīdzības sniegšanai, nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanas procesam un personāla darbam;

2.1.4.    Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas telpu atjaunošanas darbi - pašreizējo intensīvās terapijas darba telpu atjaunošanas darbi īstenojot interjera tehniskos uzlabojumus jaundzimušo aprūpes palīdzības sniegšanai, nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanas procesam un personāla darbam.

2.2.        Autoruzraudzība būvdarbu laikā;

2.3.        Būvuzraudzība būvdarbu laikā.

  1. Tehnoloģiju iegāde dzemdību telpām, iegādājoties 5 dzemdību gultas, centrālo monitorējamo staciju, STAN monitoru drošai un uz pierādījumiem balstītām atziņām atbilstošai dzemdību aprūpei.
  2. Projekta gaitā plānoti ar infrastruktūru saistītu uzlabojumu būvdarbu veikšana 1633 m2 platībā - Miera ielā 45, Rīgā, telpās ēkas Nr.1 un Nr.1 B: 6.stāvā, 5.stāvā un evakuācijas kāpnēs un tehnoloģiju iegāde jauno dzemdību telpu aprīkošanai.

 

Projekta ilgums plānots 11 mēneši no ieviešana līguma noslēgšanas.

Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 996 987.95 EUR.

Plānotais attiecināmais valsts budžeta finansējums: 105 563.43 EUR.

Plānotās kopējās privātās izmaksas: 70 375.62 EUR

Kopējās izmaksas: 1 172 927 EUR.

Projekta īstenošanas sākums ir 2017.gada 19.decembris un plānotais beigu termiņš 2018.gada 31.oktobris.

 

Projekta aktualitātes: 

2018.gada 15.marts 

2018.gada 11.jūnijs

2018.gada 19.septembris

2018.gada 16.novembris

2019.gada 24.janvāris

 

Kontaktinformācija sīkākai uzziņai:

Dagnija Vilnīte

Valdes locekle

Tel.: 67011214

e-pasts: dagnija.vilnite@rdn.lv

Show log