Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības (SIA "Rīgas Dzemdību nams) darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla  daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

Rīgas Dzemdību nams (RDN) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar 75 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Dzemdību namā ik gadu vidēji tiek pieņemtas trešā daļa no visām dzemdībām valstī.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345, SIA “Rīgas Dzemdību nams” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums

 

 

Nr.p.k.

Informācijas joma

Publicēšanas biežums

Publicētā informācija

1. Pārvaldes uzdevumu līgums par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Pastāvīgi

Uzdevumu izpilde 2020

Uzdevumu izpilde 2021

Uzdevumu izpilde 2022

Uzdevumu izpilde 2023
2. Deleģēšanas līgums par sociālā pakalpojuma sniegšanu   Pastāvīgi

Uzdevumu izpilde 2020

Uzdevumu izpilde 2021

Uzdevumu izpilde 2022

Uzdevumu izpilde 2023
3.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde 2014

Mērķu izpilde 2015

Mērķu izpilde 2016

Mērķu izpilde 2017

Mērķu izpilde 2018

Mērķu izpilde 2019

Mērķu izpilde 2020

Mērķu izpilde 2021

Mērķu izpilde 2022

Mērķu izpilde 2023 

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Samaksātie nodokļi 2015

Samaksātie nodokļi 2016

Samaksātie nodokļi 2017

Samaksātie nodokļi 2018

Samaksātie nodokļi 2019

Samaksātie nodokļi 2020

Samaksātie nodokļi 2021

Samaksātie nodokļi 2022

Samaksātie nodokļi 2023

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2014

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2015

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2016

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2017

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2019

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2020

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2021

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2022

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2023

6.

Statistika par vadošo darbinieku atlasi

                             

Speciālistu atlase 2023

 

Informācija par valdes locekļa amata kandidātu

novērtēšanas procesu

 7.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Amatu iedalījums un mēnešalgu apmērs, 2024
8.

SIA “Rīgas Dzemdību nams” darbības, darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības ārējais neatkarīgais izvērtējums (pamatojoties uz  Rīgas domes 28.08.2019. lēmumu Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās). Izvērtējuma veicējs SIA “CSE COE”, reģistrācijas Nr. 40103995402

Pēc fakta

 

Neatkarīgā audita starpziņojums, 2020

Neatkarīgā audita visaptverošs ziņojums, 2020

Neatkarīgā audita kopsavilkums, 2020

Ieteikumu ieviešanas plāns, 2023

 

9.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1x ceturksnī

Neauditēts 2016. g. 1. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2016. g. 3. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2017. gada 1. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2017. gada 3. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2018. gada 1. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2018. gada 3. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2019. gada 1. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2019. gada 3. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2020. gada 1. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2020. gada 3. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2021. gada 1. ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2021. gada 3.ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2022.gada 1.ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2022.gada 3.ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2023.gada 1.ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2023.gada 3.ceturkšņa pārskats

 

Neauditēts 2024.gada 1.ceturkšņa pārskats
        10.

 

Neauditēts pusgada pārskats

1x pusgadā

Neauditēts 2016.g. pusgada pārskats

 

Neauditēts 2017.gada pusgada pārskats

Neauditēts 2018.gada pusgada pārskats 

 

Neauditēts 2019.gada pusgada pārskats

 

Neauditēts 2020. gada pusgada pārskats

 

Neauditēts 2021. gada

pusgada pārskats

 

Neauditēts 2022. gada pusgada pārskats

 

Neauditēts 2023. gada pusgada pārskats

11.

Neauditēts gada pārskats

1x gadā

Neauditēts gada pārskats 2015.

 

Neauditēts gada pārskats 2016.

 

Neauditēts gada pārskats 2017.

 

Neauditēts gada pārskats 2018.

 

Neauditēts gada pārskats 2019.

 

Neauditēts gada pārskats 2020.

 

Neauditēts gada pārskats 2021.

 

Neauditēts gada pārskats 2022.

 

Neauditēts gada pārskats 2023

12.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2013.gada pārskats

2014.gada pārskats

2015.gada pārskats

2016.gada pārskats

2017.gada pārskats

2018.gada pārskats

2019.gada pārskats

2020.gada pārskats

2021.gada pārskats

2022.gada pārskats

2023.gada pārskats

 13.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

 

Pastāvīgi

SIA „Rīgas Dzemdību nams” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Rīgas Dzemdību nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

14.

SIA "Rīgas Dzemdību nams" dalībnieku sapulces

Pēc fakta

2024. gada dalībnieku sapulces

2023. gada dalībnieku sapulces

2022. gada dalībnieku sapulces

2021. gada dalībnieku sapulces

2020. gada dalībnieku sapulces

2017.-2019.g. dalībnieku sapulces

15.

Ziedojumu pieņemšanas kārtība, Ziedojuma iesnieguma veidne, Ziedojuma līguma sagatave, Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Pastāvīgi

Ziedojumu pieņemšanas kārtība

Ziedojuma iesnieguma veidne

Ziedojuma līguma projekts

Saņemtie ziedojumi

 

 

16.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12. pantos un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11. un 11.pantos. 

2021., 2020., 2019., 2018., 2017., 2016., 2015., 2014. nav veikti dāvinājumi (ziedojumi).

 

Veiktie ziedojumi 2022

 

01.12.2022. Fonda Ziedot.lv atskaite par SIA Rīgas Dzemdību nams ziedojumu

 

2023.gadā ziedojumi netika veikti

 

Show log