Vakances

​SIA „Rīgas Dzemdību nams” (Reģ.Nr.40003194600) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar 75 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā.

Lai saviem klientiem, pacientiem nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus, Rīgas Dzemdību nama darbība pastāvīgi tiek attīstīta, gan rūpējoties par personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, gan ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas un inovatīvus darba risinājumus. Dzemdību namā strādā vairāk nekā 400 kompetenti un pieredzējuši darbinieki.

SIA „Rīgas Dzemdību nams” aicina darbā:

 • vecmāti darbam Mātes un bērna aprūpes nodaļā
 • anesteziologu, reanimatologu
 • neonatologu
 • informācijas tehnoloģiju speciālistu
 • Kvalitātes un risku vadības daļas vadītāju
 • farmaceitu

 

Vecmāte darbam Mātes un bērna aprūpes nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt dzemdību palīdzības aprūpes procesa nepārtrauktību, kvalitāti un pēctecību pēcdzemdību periodā un veikt jaundzimušā aprūpi,

Prasības pretendentiem:

 • LR atzīta vidējā profesionālā vai 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība (vecmātes kvalifikācija);
 • LR Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta vecmāte;
 • Vēlams sertifikāts vecmātes specialitātē;
 • Vēlama darba pieredze vecmātes amatā;
 • Teicamas sociālās prasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Iemaņas darbā ar datoru Open Office un /vai MS Office vidē;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Profesionālās iniciatīvas realizēšanas iespējas;
 • Summēto darba laiku, saskaņā ar darba grafiku;
 • Stabilu atalgojumu (sertificētai vecmātei EUR 8.80/stundā un nesertificētai vecmātei EUR 7.92/stundā +  Darba likumā noteiktās piemaksas, pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanas polise (pēc pārbaudes laika);
 • Rīgas Domes noteiktā atlaide sabiedriskajā transportā.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „Vecmāte” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  

Tālrunis informācijai +371 67011270 vai +371 28342723

 

Anesteziologs, reanimatologs/-ģe

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt cilvēka klīnisko farmakoloģiju un patoloģisko  fizioloģiju,  grūtniecības fizioloģiju un patoloģiju, jaundzimušā fizioloģiju un patoloģiju, normālo un patoloģisko dzemdniecību, pēcdzemdību perioda norisi;
 • Veikt pacienta izmeklēšanu un iegūto datu novērtēšanu;
 • Pārzināt dažādu slimību patoloģisko procesu attīstību, kritiskos un terminālos stāvokļus;
 • Pārzināt pacienta izmeklēšanas metodes (fizikālās, laboratoriskās, morfoloģiskās, instrumentālās, vizuālās diagnostikas, ģenētiskās u.c.), prast interpretēt to rezultātus;
 • Novērtēt pacienta stāvokli dinamikā un pielietotās terapijas gaitā.

Prasības pretendentiem:

 • LR atzīta 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • Sertificēts anesteziologs, reanimatologs vai 3.- 5. gada ārsts-rezidents anesteziologa, reanimatologa specialitātē;
 • Reģistrēts LR Ārstniecības personas reģistrā;
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pielietot vismaz vienu svešvalodu saskarsmes veidošanai;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru Open Office un /vai MS Office vidē.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei un karjerai;
 • Stabilu atalgojumu: no 3065 līdz 3900 EUR (pirms nodokļu nomaksas) - sertificētam ārstam par vienu slodzi; no 2760 līdz 3510 EUR (pirms nodokļu nomaksas) -  nesertificētam ārstam par vienu slodzi + sociālās garantijas;
 • Summēto darba laiku saskaņā ar grafiku;
 • Komfortablu darba vidi un mūsdienīgu aprīkojumu.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „ Anesteziologs, reanimatologs” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  Tālrunis informācijai +371 67011265

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

 

Neonatologs/-ģe

Galvenie amata pienākumi: 

 • Veikt jaundzimušo izmeklēšanu un ārstēšanu;
 • Novērtēt pacienta stāvokli dinamikā un pielietotās terapijas gaitā;
 • Veikt neonatologa specialitātē paredzētās manipulācijas;
 • Noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības pretendentam: 

 • LR atzīta 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • Sertificēts neonatologs vai 4.-5. gada ārsts-rezidents neonatoloģijas specialitātē;
 • Reģistrēts LR Ārstniecības personas reģistrā;
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pielietot vismaz vienu svešvalodu saskarsmes veidošanai;
 • Iemaņas darbā ar datoru Open Office un /vai MS Office vidē;
 • Spēja patstāvīgi strādāt Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam: 

 • Atbildīgu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei un karjerai;
 • Stabilu atalgojumu: līdz EUR 3100 EUR (pirms nodokļu nomaksa) - sertificētam ārstam par vienu slodzi; līdz 2790 EUR (pirms nodokļu nomaksas) -  nesertificētam ārstam par vienu slodzi + sociālās garantijas;
 • Komfortablu darba vidi un mūsdienīgu aprīkojumu;
 • Normālo darba laiku.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „Neonatologs” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  

Tālrunis informācijai +371 67011310

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

 

Informācijas tehnoloģiju speciālists/-e

Galvenie pienākumi:

 • Izstrādāt, uzlabot un uzturēt SIA “Rīgas Dzemdību nams” informācijas sistēmas programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu pieejamības nosacījumiem;
 • Veidot un aprakstīt programmatūras arhitektūru augstas sarežģītības uzdevumiem;
 • Piedalīties dažādu tehnisko risinājumu apspriešanā;
 • Veidot datu konceptuālo un fizisko modeli;
 • Konstruēt un aprakstīt algoritmus augstas sarežģītības uzdevumiem. Veikt lietotāja saskarnes projektēšanu, aprakstīšanu, programmatūras projektējuma apraksta sastādīšanu;
 • Rakstīt programmas kodu saskaņā ar programmatūras projektējuma aprakstu un algoritmu;veikt programmas atkļūdošanu;
 • Piedalīties tehnisko specifikāciju izveidošanā savietojamībai ar ārējām sistēmām, datu importēšanas un eksportēšanas procedūru izveidošanā;
 • Administrēt un analizēt datu bāzes;
 • Konfigurēt programmatūras izstrādes vidi;
 • Integrēt, ieviest un testēt datubāzes pārvaldības sistēmas, ka arī veikt datubāzes izpēti;
 • Pārraudzīt datu reģistrācijas un aktualizācijas procesu Dzemdību nama IS;
 • Veikt datu atlases; nepieciešamības gadījumā analizēt datu atbilstību tiesību aktos noteiktajām normām un Dzemdību nama IS prasībām. Savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai, piedalīties atbilstošo KVS procedūru izstrādē.

Prasības:

 • Augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā (bakalaurs, maģistrs vai otrā līmeņa profesionālā izglītība), var pieteikties arī IT jomas pēdējo kursu studenti;
 • Vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
 • Zināšanas un pieredze darbā ar:  C++ Qt3/Qt5 frameworku,  PostgreSQL DBVS, Linux/Windows OS;
 • Labas latviešu valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • Spēja izvērtēt inovatīvu jaunievedumu integrēšanu un pielāgošanu esošajā ITS.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu: 1110 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par 0.5 slodzi + sociālās garantijas;
 • Nepilnas slodzes stabilu darbu;
 • Dinamisku darba vidi un labus darba apstākļus;
 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
 • Rīgas Domes noteiktās atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi “Informācijas tehnoloģiju speciālists” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

 

Kvalitātes un risku vadības daļas vadītājs/-a

KONKURSA NOLIKUMS uz vakanto amatu SIA “Rīgas Dzemdību nams” Kvalitātes un risku vadības daļas vadītājs

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu Kvalitātes un risku vadības daļas ( turpmāk – Daļa)  darba plānošanu un organizāciju;
 • Nodrošināt Dzemdību nama Integrētās kvalitātes vadības sistēmas (IKVS) darbību atbilstoši ISO standartu saimei, t.sk. LVS EN ISO 9001,  LVS EN ISO 50001, LVS EN ISO 14001, LVS ISO 45001;
 • Vadīt Dzemdību nama IKVS izstrādāšanu, ieviešanu un aktualizēšanu. Organizēt un nodrošināt procesus, kas nepieciešami IKVS izveidošanai, ieviešanai un uzturēšanai;
 • Koordinēt darbu atbilstoši Dzemdību nama apstiprinātajai Kvalitātes politikai un izvirzītajai vienotās vadības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas stratēģijai;
 • Izstrādāt Dzemdību nama IKVS mērķus un darbiniekos rosināt izvirzīto mērķu sasniegšanu. Izstrādāt IKVS pilnveides procesu stratēģiju;
 • Uzraudzīt risku pārvaldības procesus, tajā skaitā veselības aprūpes un pacientu drošības risku pārvaldības pārskatu sagatavošanu;
 • Piedalīties pacientu pieredzes mērījumu datu analīzē un klientu un darbinieku apmierinātības monitorēšanā, veicināt klienta prasību izpratni organizācijā.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība pamatspecialitātē un vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība kvalitātes vadībā (obligāta prasība), vēlams maģistra grāds kvalitātes vadībā;
 • Darba pieredze ne mazāka kā 3 gadi kvalitātes vadības jomā;
 • Prasme organizēt un veidot kvalitātes pārvaldības sistēmu/-as;
 • Prasme darboties komandā;
 • Spēja intensīvi strādāt pilnu darba dienu;
 • Spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Spēja pielietot svešvalodu zināšanas darbam nepieciešamajā līmenī;
 • Teicamas sociālās amatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Pieredze darbā ārstniecības iestādē vai zināšanas par veselības aprūpes organizēšanas kārtību tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, kā arī iemaņas strādāt ar dažādām informācijas apstrādes sistēmām un digitālās analītikas instrumentiem.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu ( no EUR 2000.- līdz EUR 2250.- pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • Pilnas slodzes stabilu darbu klātienē;
 • Dinamisku darba vidi un labus darba apstākļus, daudzpusīgu pieredzi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
 • Rīgas Domes noteikto atlaidi pilsētas sabiedriskajā transportā.

Pretendenti var iesniegt pieteikuma dokumentus līdz 2023. gada 20. martam saskaņā ar konkursa nolikumu šādos veidos:

 1. izdrukātā veidā slēgtā aploksnē, adresējot to SIA “Rīgas Dzemdību nams” Rīgā, Miera ielā 45, LV-1013 , personīgi Birojā (darba dienās no plkst.9:00-12:00 un no 14:00-16:00),
 2. vai iesniedz pieteikuma dokumentus  elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu).

Tālrunis informācijai +371 67011310

Konkursa ietvaros iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas Dzemdību nams” (Miera iela 45, Rīga, LV-1013); personas datu apstrāde tiks veikta konkursa norises nodrošināšanai

 

Farmaceits/-e

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt farmaceitiskās darbības procesu aptiekā saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • Nodrošināt zāļu un medicīnas preču pieņemšanu un izvietošanu attiecīgajās glabāšanas vietās;
 • Nodrošināt ienākošo preču pavadzīmju-rēķinu ievadi Rīgas Dzemdību nama uzskaites sistēmā;
 • Nodrošināt nodaļu pieprasīto zāļu un medicīnas preču izsniegšanu, to kvalitatīvu kontroli;
 • Sistēmiski kontrolēt zāļu uzglabāšanu, uzskaiti, derīguma termiņu ievērošanu;
 • Sniegt ārstniecības personām informāciju klīniskās farmakoloģijas jomā, par zāļu tirgū esošajām zālēm un to aizvietošanas iespējām;
 • Pēc pieprasījuma sniegt pareizu, korektu, skaidru un nepārprotamu informāciju par zāļu racionālu un drošu lietošanu un uzglabāšanu;
 • Uzraudzīt farmaceita asistenta darbu un zāļu pagatavošanas procesu;
 • Nodrošināt zāļu verifikāciju atbilstoši likumdošanas prasībām;
 • Piedalīties kvalitātes sistēmas uzturēšanas procesā;
 • Nodrošināt un uzturēt medikamentu un medicīnas preču precīzu izlietojuma uzskaiti.

Prasības pretendentiem:

 • LR atzīta augstākā izglītība farmācijā;
 • Latvijas Farmaceitu biedrības reģistra apliecinājums;
 • Praktiskā darba pieredze specialitātē ne mazāk kā 3 gadi;
 • Pārzināt farmaceitiskās jomas organizēšanas un nodrošināšanas kārtību;
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • Spēja vadīt kolektīvu;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pielietot vismaz vienu/ vēlams divas svešvalodas saskarsmes veidošanai;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru WINDOWS vidē MS Office (WORD, EXCEL, pieredzējuša lietotāja līmenī), pieredze darbā ar grāmatvedības programmu noliktavu moduļiem (HORIZON) tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, dinamisku darbu un labus darba apstākļus, daudzpusīgu pieredzi;
 • Stabilu atalgojumu (no EUR 1315.-, pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • Normālo darba laiku;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • Rīgas Domes noteiktās atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV līdz 23.03.2023. ar norādi „Farmaceits” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  Tālrunis informācijai +371 67011218

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

Konkursa ietvaros iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas Dzemdību nams” (Miera iela 45, Rīga, LV-1013); personas datu apstrāde tiks veikta konkursa norises nodrošināšanai.

 

 

Show log