Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa

Informācija par jaundzimušo reģistrāciju un pabalstiem

Māmiņām, kuras dzemdējušas Rīgas Dzemdību namā, līdz izrakstīšanās dienai ir iespēja saņemt jaundzimušā dzimšanas apliecību Rīgas Dzemdību nama 1. stāvā- 105. kabinetā, Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļas filiālē.

 T. +371 67181553, +371 67181029

Darba laiks: katru darba dienu no 9.30 - 13.00  un no 13.30 - 15.30.

Pārtraukums no 13.00 – 13.30.

Dzimšanas reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

  • Medicīnas apliecība par dzimšanu,
  • Vecāku personu apliecinoši dokumentu oriģināli – pase vai personas apliecība (eID karte),
  • Laulības apliecība,
  • Ja laulība nav reģistrēta, tad bērna dzimšanu reģistrēt jāierodas abiem vecākiem!

Šeit ir iespējams noformēt iesniegumu vienreizēja pabalsta saņemšanai:

  • Rīgas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu jaundzimušajam var pieprasīt viens no bērna vecākiem, kura dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • VSAA Bērna piedzimšanas pabalstu.

Lai noformētu iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, nepieciešams norādīt bankas konta numuru.

Ievērojiet: pēc izraksta no Rīgas Dzemdību nama bērna dzimšanas apliecību var saņemt 1 mēneša laikā jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Citas dzimtsarakstu nodaļas:

Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21, T. +371 67026668

Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa  Zemgaļu ielā 1,  T. +371 67181310

Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4B, T. +371 67181261

Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 28, T. +371 67181323

Show log