Iesniegums ar eParakstu

Lai mēs varētu izskatīt elektroniski nosūtītus iesniegumus, sūdzības, izrakstu vai izziņu pieprasījumus, proti, informāciju, kas skar personas datus, mums nepieciešams identificēt iesnieguma autoru un izmantot tikai drošu saziņas kanālu.

Tādēļ izskatām tikai tādus elektroniski iesūtītus iesniegumus, kas ir parakstīti ar drošu eParakstu un iesniegti Rīgas Dzemdību namam vietnē www.latvija.gov.lv, izmantojot saziņai e-adresi (nevis e-pastu).

Informācija par e-adreses izveidi, izmantojot esošu eParakstu eID kartē ai eParakstu mobile, skatāma ŠEIT

Informācija par Dzemdību nama arhīva materiāliem

Arhīvā dati saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 35.8.apakšpunktu tiek glabāti 40 gadus. Dokumentācija, kas senāka par 40 gadiem, tiek iznīcināta, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” prasībām un nav vairs pieejama. 

Arhīva tālrunis uzziņām: +371 67011256

Show log